WEDEROPBOUW EN VERNIEUWING

Uitbreiding restaurant Bussemaker, Exloo

Wederopbouw en vernieuwing van het door brand verwoeste café restaurant Bussemaker te Exloo.

Het hoofdvolume van de nieuwbouw is afgeleid van de massa/ opbouw van het oorspronkelijke pand.

Door de opdeling in serre, café- en zaalruimte en een service-deel als conceptueel uitgangspunt te

nemen krijgt het café- en zaalgedeelte de karakteristieke en statige kwaliteit van weleer. Tevens sluit deze opdeling aan bij de oorspronkelijke stedenbouwkundige oriëntatie. In materialisering wordt gezocht naar een locatie-eigen materiaal en kleurstelling.