Nieuwbouw bedrijfsruimte Data B. Mailservice BV

Situatie

De directie van Data B. Mailservice onderzoekt een drietal locaties voor de vestiging van het bedrijf. Naast het benodigde terreinoppervlak à 8500 m2 speelt het hebben van een goede aansluiting op de infrastructuur een belangrijke rol. Op enige afstand van de A7 (Groningen-Drachten) wordt in Leek op het bedrijventerrein Leeksterhout een geschikte “zichtlocatie” gevonden.

Opgave

Het huidige pand wordt van derden gehuurd. Groeiende behoefte aan kantoorruimte, magazijnruimte en productieruimte plus de logistieke beperkingen van een gehuurd pand zijn aanleiding om over te gaan naar een eigen nieuw te bouwen bedrijfspand. Naast het verkrijgen van een eigen gezicht middels een eigen pand vormen uiteraard de logistieke lijnen tussen verschillende productieafdelingen, het magazijn en de kantoren de voorwaarden voor het ontwerp van de nieuwe huisvesting.

Ontwerp

De plattegrond, de logistiek van de plattegrond, en het volume van het programma van eisen heeft het ontwerp gestuurd. Vanuit een rechthoekige doos is de massa door programmatische hoogteverschillen en oppervlakte behoefte vervormd. Het magazijn, achter de expeditiezone, heeft op geijkte plekken doorgangen naar productieafdelingen welke op hun beurt al dan niet onderling een verbinding hebben. Een gang c.q. zonering voor verkeersruimte verbindt de productieafdelingen met de hoofdentree en de personeelsentree en daarmee met de kantoorruimten op begane grond en eerste verdieping.

Het hoogteverschil tussen magazijn en productieruimte biedt voor de kantoren op de eerste verdieping de mogelijkheid deze tweezijdig te oriënteren. Op de tweede verdieping bevindt zich de bedrijfskantine en een grote vergaderzaal. Tevens is hier het dak van de eerste verdieping als een dakterras ingericht met de mogelijkheid om in geval van toekomstige uitbreidingsbehoefte hier extra kantoorruimten te realiseren.

De constructie van het gebouw bestaat uit een stalen skelet van kolommen en liggers met betonnen vloeren. De gevels zijn uitgevoerd in stalen sandwich panelen. De gevelopeningen zijn als sneden in de gevel opgenomen waarmee de lengte van het pand benadrukt wordt. De “kop” van het gebouw wordt gemaakt door een vide welke als ontvangsthal functioneert. De gevel is hier als vliesgevel uitgevoerd met houten lamellen.

Wanneer het bedrijventerrein betreden wordt rijdt men via de Kapteynlaan recht op de kop af. Rijdend op de A7 vormt de voorst rij met bebouwingen de zone met zichtlocaties. Hier en daar wordt, via de straten in het gebied, een doorkijk verkregen naar het achterliggende bedrijventerrein. De lange noord gevel is hierdoor vanaf de A7 goed zichtbaar waarmee tevens de plaats voor de naamsaanduiding is bepaald.