Multifunctionele accommodatie Meerstede, Emmen

Situatie.

In het winkelcentrum van Emmermeer vinden op dit moment en in de nabije toekomst grote herstructureringen plaats.

Zorggroep “Tangenborgh” en Woningstichting “Domesta” hebben enige jaren geleden het plan opgevat om in Emmermeer een zogenaamde “woon-zorg-zone” te stichten.

Aan de rand van het winkelcentrum is in een parkachtige setting de nieuwe welzijnsaccommodatie gerealiseerd.

Bewoners, die allen zorg-geïndiceerd zijn, kunnen naar behoefte zorg afnemen. Zo kan een zorgfunctie worden opgebouwd die van betekenis is voor de zelfstandig wonende ouderen in de wijk.

Ontwerp.

Op een glasachtige begane grond, met zorg- en welzijn gerelateerde functies, komen variërend 2 tot 8 woonlagen in een schil van wit stucwerk. Ter plaatse van de galerijen is het gebouw transparant met een vliesgevel. De vliesgevel wordt verfraaid met gekleurd glas, wat overdag maar ook in het donker een bijzonder en kleurrijk effect gaat opleveren.

In de gevels wordt een subtiel spel gespeeld met inpandige, en uitstekende balkons.