BESCHEIDEN EN DORPS KARAKTER

MFA Dalerpeel

De situatie

Het circa 600 zielen tellende dorp Dalerpeel heeft een Multifunctionele accommodatie gekregen. In deze accommodatie zijn o.a. het dorpshuis De Breiberg, een sportzaal, de basisschool Prins Willem Alexander met zijn vier lokalen en peuterspeelzaal 't Hummelhoes ondergebracht. Het gebouw heeft een bescheiden en dorps karakter wat meegaat in de schaal van de omliggende bebouwing. Op de belangrijkste hoek is een duidelijk accent van twee lagen hoog, terwijl de rest van het gebouw enkel laags is of lijkt te zijn. De sporthal heeft een krans van u-glas waardoor deze bescheidener lijkt te zijn.

Het ontwerp

De MFA is gebouwd op de locatie van het oude dorpshuis. Het ontwerp was zo bedacht dat het in twee delen gerealiseerd kon worden. Naast het bestaande dorpshuis werd het nieuwe dorpshuis en de nieuwe sportzaal gebouwd waarna het dorpshuis is overgegaan in zijn nieuwe pand. Daarna konden de basisschool en de peuterspeelzaal gebouwd op de plaats van het oude dorpshuis. In de materialisering is gekozen voor een basement van een rode genuanceerde baksteen waar een aantal 'dozen' van hout op staan. In één van deze zitten drie grote erkers die zorgen voor lichtinval in het dorpshuis en zicht op het groen voor het gebouw, in een andere zitten de klaslokalen. Het gemetselde basement zet zich ook binnen het gebouw door, ook o.a. in de sporthal. Hier wordt de akoestiek geregeld door in de wand een akoestische steen mee te metselen. Binnen het gebouw zit een patio waar de kleuters veilig kunnen spelen. De wanden van de patio zijn gemaakt van u-glas, zodat aanliggende vertrekken van de school en de centrale hal worden aangelicht. De sporthal heeft boven het metselwerk een rand van u-glas wat voor een prachtig diffuus licht in de zaal zorgt. In de buitengevel wordt gewerkt met een aantal strategisch gekozen grote glaspartijen om licht binnen en zicht op omliggend groen te krijgen, dit in combinatie met de vides, het frisse kleurgebruik binnen en het diffuse licht wat door het u-glas valt maakt het gebouw tot een prettige omgeving om in te werken, om in te leren, te sporten en sociale activiteiten in te doen.