Huurwoningen Allee

Voorafgaand het ontwerp is een uitgebreide analyse voorafgegaan naar de ontwerp uitgangspunten vast te stellen. Binnen deze uitgangspunten is gepoogd een passend ontwerp te maken waarin de architectonische- en stedenbouwkundig elementen van naastgelegen bebouwing terug zijn te zien in het huidige ontwerp.

Naast deze uitgangspunten is energiebezuiniging het hoofdthema geweest in het ontwikkelen van woningen aan Allee. Naast de installatie, technische en bouwkundige oplossingen is dit bepalend geweest voor de keuze in materialisering en het ontwerp